GRATIS LEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR VÄRDA MINST 84 €

0

Your Cart is Empty

Tandläkarförbundets rekommendation

Finlands Tandläkarförbund rekommenderar xylitol och förutsätter följande egenskaper av xylitolprodukten:

Förutsättningen för att få rekommendationen är, att sökanden måste bifoga med ansökan en utomstående laboratoriums producerade dokument där det framgår att produkten uppfyller följande krav.

  • Xylitolhalten måste vara hög (rekommendationen är > 30 %). Minst 50 % av den sammanlagda vikten av alla sötningsmedel som använts måste vara xylitol.
  • Produkten får inte innehålla sackaros, glukos, stärkelsesirap, fruktos eller andra lättfermenterade kolhydrater. Däremot kan polyoler, som sorbitol, mannitol och maltol eller intensiv sötningsmedel godkännas som övriga sötningsmedel. 
  • Vid test utfört i munförhållanden får produkten inte åstadkomma en sänkning av pH-värdet i placket till under 6 (pH-mätning i plack in vivo med mikroelektrod eller telemetri). 
  • Produkten får endast innehålla små mängder syra. Citronsyra får inte användas (den är inte listad som ingrediens) men dess användning som hjälpmedel i aromer, färger och koncentrat är tilllåten. Citronsyrans koncentration bör kunna fastställas och den får vara högst 0.05 %.

Rekommendationen ges endast utgående från en individuell utvärdering och testing av en produkt, och på basis av en detaljerad innehållsredovisning

Alla Cloettas xylitolprodukter uppfyller Finlands Tandläkarfördbuns rekommendationskriterier

  • Jenkki –tuggummi och pastiller
  • Jenkki Herra Hakkarainen 
  • Läkerol Dents
  • Mynthon XYLITOL